Start arrow Baza dydaktyczna
Dydaktyka

Instytut Matematyki i Fizyki (IMiF) znajduje się w kompleksie akademickim przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 w bydgoskim Fordonie, w którym mieszczą się instytutowe sale wykładowe i laboratoria oraz Biblioteka Główna UTP.

Baza laboratoryjna IMiF wykorzystywana w trakcie kształcenia na kierunku fizyka techniczna zlokalizowana jest, w czterokondygnacyjnym budynku nr 2.7 oraz w budynku Regionalnego Centrum Innowacyjności (RCI) i obejmuje dwa laboratoria fizyczne, cztery laboratoria specjalistyczne, pracownię wspomaganych komputerowo pomiarów wielkości fizycznych, komputerowe laboratorium multimedialne (RCI), dwa laboratoria komputerowe, sale wykładowe i sale ćwiczeniowe. Prace dyplomowe realizowane są w pracowni dyplomowej i trzech laboratoriach badawczych: Laboratorium Inżynierii Powierzchni, Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów i w Pracowni Badań Surowców Spożywczych.

Tytuł pozycji Odsłony
Materiały kursu wyrównawczego 10396
Metody dydaktyczne 6380
Praktyki studenckie 5192
Dostęp do komputerów 4198
Materiały dydaktyczne 12682
System oceny studentów 5525
Biblioteka UTP 4904
I Laboratorium Fizyczne 30023
Laboratoria Specjalistyczne 6414
Laboratoria Pomiarów Wielkości Fizycznych Wspomaganych Komputerowo 6280
Laboratorium Programowania i Metod Numerycznych 4590
Komputerowa Pracownia Projektowa 3791