Start arrow Baza dydaktyczna
Dydaktyka

Instytut Matematyki i Fizyki (IMiF) znajduje się w kompleksie akademickim przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 w bydgoskim Fordonie, w którym mieszczą się instytutowe sale wykładowe i laboratoria oraz Biblioteka Główna UTP.

Baza laboratoryjna IMiF wykorzystywana w trakcie kształcenia na kierunku fizyka techniczna zlokalizowana jest, w czterokondygnacyjnym budynku nr 2.7 oraz w budynku Regionalnego Centrum Innowacyjności (RCI) i obejmuje dwa laboratoria fizyczne, cztery laboratoria specjalistyczne, pracownię wspomaganych komputerowo pomiarów wielkości fizycznych, komputerowe laboratorium multimedialne (RCI), dwa laboratoria komputerowe, sale wykładowe i sale ćwiczeniowe. Prace dyplomowe realizowane są w pracowni dyplomowej i trzech laboratoriach badawczych: Laboratorium Inżynierii Powierzchni, Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów i w Pracowni Badań Surowców Spożywczych.

Tytuł pozycji Odsłony
Materiały kursu wyrównawczego 10462
Metody dydaktyczne 6436
Praktyki studenckie 5246
Dostęp do komputerów 4250
Materiały dydaktyczne 12744
System oceny studentów 5581
Biblioteka UTP 4955
I Laboratorium Fizyczne 30080
Laboratoria Specjalistyczne 6468
Laboratoria Pomiarów Wielkości Fizycznych Wspomaganych Komputerowo 6342
Laboratorium Programowania i Metod Numerycznych 4644
Komputerowa Pracownia Projektowa 3840