Start arrow Baza dydaktyczna
Dydaktyka

Instytut Matematyki i Fizyki (IMiF) znajduje się w kompleksie akademickim przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 w bydgoskim Fordonie, w którym mieszczą się instytutowe sale wykładowe i laboratoria oraz Biblioteka Główna UTP.

Baza laboratoryjna IMiF wykorzystywana w trakcie kształcenia na kierunku fizyka techniczna zlokalizowana jest, w czterokondygnacyjnym budynku nr 2.7 oraz w budynku Regionalnego Centrum Innowacyjności (RCI) i obejmuje dwa laboratoria fizyczne, cztery laboratoria specjalistyczne, pracownię wspomaganych komputerowo pomiarów wielkości fizycznych, komputerowe laboratorium multimedialne (RCI), dwa laboratoria komputerowe, sale wykładowe i sale ćwiczeniowe. Prace dyplomowe realizowane są w pracowni dyplomowej i trzech laboratoriach badawczych: Laboratorium Inżynierii Powierzchni, Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów i w Pracowni Badań Surowców Spożywczych.

Tytuł pozycji Odsłony
Materiały kursu wyrównawczego 10503
Metody dydaktyczne 6474
Praktyki studenckie 5285
Dostęp do komputerów 4285
Materiały dydaktyczne 12776
System oceny studentów 5613
Biblioteka UTP 4986
I Laboratorium Fizyczne 30133
Laboratoria Specjalistyczne 6503
Laboratoria Pomiarów Wielkości Fizycznych Wspomaganych Komputerowo 6380
Laboratorium Programowania i Metod Numerycznych 4675
Komputerowa Pracownia Projektowa 3873