Start arrow Strony pracowników IMiF arrow Stanowisko ds. informatycznych arrow mgr Andrzej Musielak
mgr Andrzej Musielak PDF Drukuj Email
Wpisał: Andrzej Musielak   
09.05.2007.

Andrzej Musielak

stanowisko: starszy specjalista
 jednostka:

Instytut Matematyki i Fizyki

 tel.: 052 340 86 94
 e-mail: musielak@utp.edu.pl  
pok:
p.114, bud.2.7.

----
    Konsultacje:  Środy  9:00 - 10:00
---------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatnia aktualizacja 15.12.2016
- Budownictwo: Punkty za zadanie domowe.
- Transport:
Punkty za zadanie domowe.
- Elektrotechnika II: Zmiana terminu zaliczenia Laboratorium i przykładowe zadania na zaliczenia.
- Transport W:  Punkty za zadanie domowe trzecie.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
  - Pytania i uwagi proszę kierować mailowo.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Budownictwo NS:
Ćwiczenia     
---------------------------------------------------------------------------------------------
Transport NS:
Ćwiczenia     
---------------------------------------------------------------------------------------------
WYKŁADY Z MATEMATYKI Z I SEMESTRU
Funkcje
Własności_funkcji
Granice_funkcji
Pochodna_i_zastosowania
Calka_nieoznaczona
Calka_oznaczona_i_zastosowania
Macierze_i_wyznaczniki
Uklady_rownan_liniowych
Szeregi_liczbowe
---------------------------------------------------------------------------------------------
ZADANIA Z MATEMATYKI Z I SEMESTRU
1.   Wstęp
2.   Funkcje
3.  Granice funkcji
4.  Pochodna i ciągłość funkcji
5.  Zastosowanie pochodnej
6.  Całki nieoznaczone
10.Całki oznaczone i niewłaściwe
11.Zastosowanie całek oznaczonych (bez zad 11)
12. Macierze 
13. Układy równań (tylko zad 1 i 2)
19. Szeregi liczbowe i funkcyjne (tylko 1)

---------------------------------------------------------------------------------------------
Transport W:
Ćwiczenia     
---------------------------------------------------------------------------------------------
Wykłady z matematyki dla II semestru:
1. Geometria
2. Funkcje_dwóch zmiennych
3. Całki podwójne
4. Całki krzywoliniowe
5. Liczby zespolone
---------------------------------------------------------------------------------------------
ZADANIA Z MATEMATYKI II SEMESTR
1. Geometria analityczna

2. Funkcje dwóch zmiennych

3. Całki podwójne i ich zastosowania
4. Całki krzywoliniowe
9.  Współrzędne biegunowe i parametryczne
---------------------------------------------------------------------------------------------
Elektrotechnika II NS:
Ćwiczenia      
Laboratorium      
---------------------------------------------------------------------------------------------
WYKŁADY ZE STATYSTYKI (autorka: dr Urszula Konieczna-Spychała)
-- są umieszczone w Moodle--
ZADANIA ZE STATYSTYKI :
1. Rachunek prawdopodobieństwa                1. Wyniki
2. Statystyka matematyczna                          2. Wyniki
3. Przedziały ufności                                      3. Wyniki
4. Testy dla średniej                                       4. Wyniki
5. Testy dla wariancji                                      5. Wyniki
6. Przedział ufności i test dla korelacji          
7. Wyniki
7. Testy nieparametryczne                             6. Wyniki brak
8. Zmienne losowe 2-wymiarowe                 7. Wyniki brak
9. Regresja liniowa                                   9. Wyniki brak ---------------------------------------------------------------------------------------------
Odpowiednik (bezpłatny) środowiska MATLAB :
Program instalacyjny Octave do pobrania
Tablice statystyczne i podręcznik do pobrania:
Rozkład normalny
Rozkład t-Studenta
Rozkład chi-kwadrat
Rozkład F-Snedecora
Rozkład Poissona
Podręcznik
Transformacja Fouriera
------------------------------------------------------------------------------------------------
Edytor TeX - podręcznik i instalacja:
Podręcznik
MikTeX do ściągnięcia
TexMaker do ściągnięcia
------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmieniony ( 15.12.2016. )