Start arrow Struktura Instytutu arrow Zakład Fizyki arrow Badania ZF
Badania ZF PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
12.10.2011.
Fizyka doświadczalna
Główna tematyka w zakresie fizyki doświadczalnej to badania własności optycznych i elektronowych powierzchni metali i półprzewodników, badanie procesów fizyko-chemicznych zachodzących w obszarze przypowierzchniowym, w szczególności analiza własności fizycznych i składu chemicznego powierzchni i obszarów przypowierzchniowych cienkich warstw metalicznych i półprzewodnikowych oraz układów łączonych. Do badań wykorzystywane są następujące techniki eksperymentalne:
  • - spektroskopia elektronów Augera (AES), fotoelektronów (UPS), strat energetycznych (EELS),
  • - dyfrakcja elektronów niskoenergetycznych (LEED),
  • - skaningowa mikroskopia tunelowa (STM),
  • - elipsometria i reflektometria w zakresie UV-VIS-NIR,
  • - pomiary oporności elektrycznej materiałów.

Drugim kierunkiem są badania właściwości fizycznych substancji spożywczych i surowców rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem porażenia ziarna zbóż, interpretacja tych badań z zastosowaniem wielowymiarowej analizy statystycznej oraz budowa modeli zależności za pomocą metod kalibracji wielowymiarowej. Do badań stosowane są następujące metody:
  • - spektrofotometria w zakresie UV-VIS-NIR,
  • - spektroskopia stałej dielektrycznej.

Fizyka teoretyczna
W zakresie fizyki teoretycznej badania prowadzone są w trzech kierunkach:
- badania procesów oddziaływania pól elektromagnetycznych z nanostrukturami półprzewodnikowymi, ze szczególnym uwzględnieniem liniowych i nieliniowych własności optycznych. Badane są własności optyczne ekscytonów w strukturach o zredukowanej liczbie wymiarów (kropki, dyski i druty kwantowe) oraz właściwości supersieci związków półprzewodnikowych AIIBVI i AIIIBV,

- badania propagacji, spowolnienia i zatrzymania impulsów  świetlnych w układach atomowych, w warunkach elektromagnetycznie indukowanej przezroczystości (EIT) zmieniającej się w czasie.

Badania tych procesów związane są z potencjalnym zastosowaniem w przetwarzaniu i przesyłaniu informacji, np. realizację pamięci oraz bramek kwantowych.

Zmieniony ( 12.10.2011. )
 
następny artykuł »