Start arrow Baza dydaktyczna arrow System oceny studentów
System oceny studentów PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
16.02.2007.
Okresem zaliczeniowym jest semestr. Warunkiem zaliczenia semestru jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w planie studiów. Studenci, w zależności od rodzaju zajęć, muszą uzyskać zaliczenie poszczególnych przedmiotów na podstawie pozytywnej oceny pracy. Na zaliczenia te składają się kolokwia i projekty. Obowiązuje standardowa skala ocen od 2 do 6. Warunki zaliczenia przedmiotu ustala prowadzący. Każdy student ma prawo do dwukrotnego zdawania określonej partii materiału, a w razie nie uzyskania zaliczenia może wystąpić do kierownika katedry o komisyjne sprawdzenie swoich wiadomości. Na zajęciach ćwiczeniowych i laboratoryjnych sprawdzana jest obecność. Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona. Student ma obowiązek zdania egzaminów ustalonych w planie studiów. Student nie ma prawa zdawania egzaminu z przedmiotu, z którego uprzednio nie uzyskał zaliczenia. W takim przypadku traci prawo do jednego terminu egzaminu. Student ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego z każdego nie zdanego przedmiotu, a w przypadku nie zdania egzaminu może wystąpić do Dziekana o egzamin komisyjny.
 
Szczegóły dotyczące procesu dydaktycznego zawarte są w Regulaminie studiów.
Zmieniony ( 18.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »