Start arrow Baza dydaktyczna arrow Biblioteka UTP
Biblioteka UTP PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
16.02.2007.
Biblioteka Główna UTP jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, która wraz z 9 bibliotekami wydziałowymi/instytutowymi tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny Uczelni. Współdziałanie Biblioteki Głównej z siecią bibliotek wydziałowych/instytutowych oparte jest na wspólnym eksploatowaniu zintegrowanego systemu bibliotecznego HORIZON, który zapewnia tworzenie centralnego katalogu komputerowego. Użytkownicy sieci Internet mają możliwość przeszukiwania i przeglądania jego zasobów pod adresem http://www.utp.edu.pl oraz stacjonarnie z 10 terminali komputerowych w Informatorium Biblioteki Głównej.
 
Zbiory biblioteczne udostępniane są wszystkim zainteresowanym czytelnikom prezencyjnie (na miejscu) w dwóch czytelniach tj. w Czytelni Książek i Czytelni Czasopism, Norm i Patentów oraz wypożyczane na zewnątrz - jedynie pracownikom i studentom ATR.
 
Biblioteka oferuje czytelnikom 253 718 vol. zbiorów zwartych, 55 477 vol. czasopism oraz 180 384 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych (w tym normy i opisy patentowe).
 
Biblioteka Główna UTP pełni również funkcję ogólnouczelnianego ośrodka informacji naukowej. Użytkownikom korzystającym z zasobów informacji i wiedzy dostępnych w sieci Internet zapewniamy 15 stanowisk komputerowych do samodzielnego przeszukiwania, zlokalizowanych w różnych agendach Biblioteki Głównej oraz w niektórych bibliotekach wydziałowych i instytutowych. W ramach uczelnianej sieci komputerowej pracownicy i studenci UTP mają zapewniony dostęp online do 3 tytułów bibliograficzno-abstraktowych baz danych - COMPENDEX, INSPEC, CHEMICAL ABSTRACTS oraz do 4 serwisów pełnotekstowych czasopism elektronicznych - EBSCOhost, KLUWER, SCIENCE DIRECT (wydaw. Elsevier, Academic Press i Harcourt Health Science), SPRINGER LINK. W Dziale Informacji Naukowej oraz Czytelni Czasopism, Norm i Patentów Biblioteka oferuje użytkownikom informacji naukowej 5 tytułów baz danych na dyskach optycznych - SIGŻ, AGRIS, AGRO oraz POLPAT i POLINORM. Na stronie internetowej Biblioteki Głównej udostępniane są dwie bibliografie dorobku naukowego pracowników uczelni tj.: Bibliografia publikacji pracowników ATR od 1996 r. oraz Bibliografia prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych od 1984 r.
 
Biblioteka Instytutu Matematyki i Fizyki jest jedną z 9 specjalistycznych bibliotek wchodzących w skład sieci bibliotecznej. Księgozbiór Biblioteki Instytutu gromadzony jest od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Zakres tematyczny zbiorów jest zgodny z kierunkiem kształcenia studentów i prowadzonych w Instytucie prac naukowo-badawczych. Obejmuje literaturę fachową z zakresu fizyki, matematyki i informatyki. Obecnie liczy 9202 vol. własnych druków zwartych oraz 1165 depozytów z Biblioteki Głównej ATR. Biblioteka prenumeruje 19 tytułów drukowanych czasopism polskich oraz 3 tytuły zagraniczne. Wszystkie zbiory są udostępniane na miejscu w czytelni. Obecnie biblioteka wyposażona jest w trzy stanowiska komputerowe, dzięki czemu użytkownicy mają możliwość korzystania z zasobów sieci Internet, katalogów online innych bibliotek w Polsce i za granicą, baz bibliograficzno-abstraktowych oraz pełnotekstowych czasopism elektronicznych udostępnianych w ramach konsorcjów.
Zmieniony ( 06.02.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »