Start arrow Baza dydaktyczna arrow I Laboratorium Fizyczne
I Laboratorium Fizyczne PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
16.02.2007.
W ramach tego laboratorium studenci fizyki technicznej w semestrze II i III wykonują samodzielnie zestawy ćwiczeń z zakresu podstawowych działów fizyki.
 
 
W skład laboratorium wchodzą następujące ćwiczenia:
 1. Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą piknometru.
 2. Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła:
  • Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą różnicowego wahadła matematycznego.
  • Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego.
  • Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła wahadła matemetycznego i wahadła rewersyjnego.
 3. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą spatkownicy Attwooda.
 4. Wyznaczanie momentu bezwładności wahadła Maxwella.
 5. Wahadło Oberbecka:
  • Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej i wyznaczanie momentu bezwładności przyrządu (wahadło Oberbecka).
  • Wyznaczanie momentu siły tarcia za pomocą wahadła Oberbecka.
 6. Wyznaczanie momentu bezwładności bryły za pomocą wahadła torsyjnego.
 7. Giroskop. Precesja regularna.
 8. Badanie tarcia tocznego i momentu bezwładności kuli za pomocą wahadła nachylnego.
 9. Wyznaczanie modułu Younga za pomocą strzałki ugięcia.
 10. Wyznaczanie modułu Younga.
 11. Wahadła sprzężone:
  • Wyznaczanie częstości własnych wahadeł sprzężonych.
  • Wyznaczanie częstości rezonansowej wahadeł sprzężonych.
 12. Prędkość fali dźwiękowej:
  • Pomiar prędkości fali dźwiękowej w powietrzu za pomocą interferometru Quincke'go.
  • Wyznaczanie prędkości fali dźwiękowej metodą rezonansu.
 13. Wyznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy metodą naczyń włosowatych.
 14. Wyznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy za pomocą wagi torsyjnej.
 15. Wyznaczanie lepkości cieczy metodą Stokesa.
 16. Wyznaczanie lepkości cieczy za pomocą wiskozymetru Höpplera.
 17. Wyznaczanie ciepła topnienia lodu.
 18. Pomiar ciepła właściwego cieczy przy stałym ciśnieniu metodą elektryczną.
 19. Wyznaczanie molowego ciepła rozpuszczania soli w wodzie.
 20. Wyznaczanie stosunku Cp/Cv dla powietrza metodą Clementa-Desormesa.
 21. Pomiar oporów elektrycznych metodą mostka Wheatstone'a.
 22. Pomiar oporności właściwej przewodu oporowego metodą techniczną.
 23. Kondensator:
  • Wyznaczanie pojemności kondensatora metodą pomiaru czasu rozładowania.
  • Pomiar ładunku kondensatora metodą graficznego całkowania.
 24. Badanie obwodu RLC.
 25. Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi.
 26. Wyznaczanie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznego.
 27. Wyznaczanie maksymalnych prędkości wyjściowych elektronów z termokatody.
 28. Pomiar ogniskowej soczewki na podstawie odległości obrazu i przedmiotu od soczewki.
 29. Wyznaczanie powiększenia mikroskopu i pomiar małych odległości.
 30. Wyznaczanie współczynnika załamania za pomocą mikroskopu.
 31. Wyznaczanie stężenia roztworów za pomocą refraktometru Abbego.
 32. Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej za pomocą światła laserowego.
 33. Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej za pomocą spektrometru.
 34. Wyznaczanie długości fali odpowiadającej żółtej linii sodu za pomocą bipryzmatu Fresnela.
 35. Wyznaczanie współczynnika załamania powietrza w funkcji ciśnienia za pomocą interferometru.
 36. Wyznaczanie azymutów ćwierćfalówki za pomocą liniowo spolaryzowanej więzki światła.
 37. Wyznaczanie stężenia cukru za pomocą polarymetru.
 38. Badanie widm emisyjnych:
  • Badanie widm emisyjnych za pomocą spektrometru
  • badanie widm emisyjnych za pomocą spektroskopu.
 39. Wyznaczanie ekstynkcji i transmisji filtrów za pomocą spektrofotometru.
 40. Badanie drgań tłumionych wahadła torsyjnego.
 41. Wyznaczanie stałej Halla.
 42. Wyznaczanie wilgotności względnej powietrza za pomocą psychrometru Augusta.
 43. Wyznaczanie współczynników temperaturowych rozszerzalności liniowej i rezystancji elektrycznej dla metali i stopów.
 44. Badanie prawa Ohma dla obwodu całkowitego.
 45. Badanie zderzeń sprężystych i niesprężystych.
Zmieniony ( 06.08.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »