Start arrow Baza dydaktyczna arrow Laboratoria Specjalistyczne
Laboratoria Specjalistyczne PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
16.02.2007.
 
Laboratoria specjalistyczne liczą 22 zestawy badawcze.
W ramach laboratoriów specjalistycznych studenci wykonują m.in. następujące ćwiczenia:
 1. Pomiar temperatury za pomocą różnych czujników (czujniki termoelektryczne, termometr Beckmanna, stos termoelektryczny Rubensa, detektory piroelektryczne).
 2. Dokładne pomiary kalorymetryczne ciepła właściwego ciał stałych i cieczy.
 3. Badanie przewodnictwa cieplnego metali.
 4. Badanie przenoszenia ciepła przez ściany cieplnie izolowanego modelu domu.
 5. Bezstykowy pomiar temperatury.
 6. Pomiar współczynnika odbicia i prędkości rozprzestrzeniania się fal dźwiękowych.
 7. Badanie rozkładu amplitudy fali ultraddźwiękowej dla różnych odległości od źródła.
 8. Pomiar współczynników odbicia i transmisji fali ultradźwiękowej.
 9. Dyfrakcja fal ultradźwiękowych na przeszkodzie i szczelinie.
 10. Interferencja fal ultradźwiękowych (źródła spójne, zwierciadła Fresnela, interferometr Michelsona).
 11. Badanie materiałów za pomocą defektoskopu ultradźwiękowego:
  • Pomiar prędkości fal poprzecznych i podłużnych przy wykorzystaniu normalnej i skośnej,
  • Wyznaczenie stałych sprężystości,
  • Wykrywanie defektów (określenie ich rozmiaru i kształtu).
 12. Badanie widma cząstek α na przykładzie rozpadu jądra 241Am.
 13. Wyznaczanie strat energetycznych cząstek α w gazach (CO2, N2, He).
 14. Badanie widma promieniowania ß za pomocą spektrometru masowego.
 15. Badanie zjawiska interferencji światła (interferometry: Macha-Zehndera, Michelsona, Sagnaca, Fabry-Perota, Fizeau).
 16. Wyznaczanie charakterystyk mocy optycznej lasera półprzewodnikowego i porównanie z diodą elektroluminescencyjną.
 17. Badanie charakterystyk kątowych promieniowania lasera półprzewodnikowego.
 18. Analiza widm lasera półprzewodnikowego i diody elektroluminescencyjnej.
 19. Badanie monochromatyzacji i absorpcji promieniowania rentgenowskiego.
 20. Wyznaczanie struktury kryształów jonowych KBr i LiF metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich.
 21. Badanie dyfrakcji elektronów.
 22. Badanie generatora Gunna.
 23. Analiza rozchodzenia się fal elektromagnetycznych w falowodzie.
 24. Badanie rozchodzenia się fal elektromagnetycznych w otwartej przestrzeni.
 25. Analiza zjawiska odbicia fal elektromagnetycznych w falowodzie i tworzenia fal stojących.
 26. Przesyłanie informacji za pomocą mikrofal.
 27. Badanie efektu Dopplera dla mikrofal.
 28. Wyznaczanie oporności półprzewodników metodą sondy czteroostrzowej.
 29. Wyznaczanie oporności cienkich warstw metali i ich stopów.
 30. Wyznaczanie stałej Halla metali i półprzewodników.
 31. Określenie temperatury przejścia w stan nadprzewodnictwa.
 32. Wyznaczanie krytycznych wartości prądu elektrycznego płynącego przez nadprzewodnik.
 33. oraz indukcji pola magnetycznego powodujących przejście ze stanu nadprzewodnictwa do stanu przewodzenia prądu.

Zmieniony ( 06.08.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »