Start arrow Plany zajęć i materiały dla studentów

CategoriesFiles

folder icon 2 Plany zajęć
Plany zajęć dla studentów fizyki technicznej (aktualizacja z dn. 05.10.2015)
==================================================================

 

folder icon 4 Tematy prac dyplomowych inżynierskich

Tematy prac dyplomowych inżynierskich oraz zagadnienia na egzamin dyplomowy.

(aktualizacja z dn. 08.01.2015)


 

folder icon 5 Laboratorium fizyczne
Informacje dotyczące laboratorium fizycznego dla studentów pierwszych lat różnych kierunków prowadzonych na UTP
==================================================================

 

folder icon 2 Fizyka teoretyczna
Skrypty z fizyki teoretycznej dla studentów fizyki technicznej
==================================================================

 

folder icon 0 Materiały dla studentów Wydziału Mechanicznego
Materiały dla studentów mechaniki i budowy maszyn (sem. II) - literatura i zagadnienia
==================================================================

 

folder icon 1 Latex
Edytor Latex pod Windows - kompilator;  instalacja i konfiguracja pakietów; podręcznik użytkownika autorstwa prof. Gerarda Czajkowskiego
i dr inż. Natalii Kruszewskiej
==================================================================