O instytucie
Wpisał: Administrator   
06.02.2013.
Instytut Matematyki i Fizyki od czerwca 1998 roku jest jednostką Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.
Struktura organizacyjna:
W skład Instytutu Matematyki i Fizyki wchodzą 2 samodzielne zakłady, zespół badawczy i laboratoria:

 

Zmieniony ( 24.11.2016. )